Máigugáivu,  Biertavárri
 
Samigiella:

 
 
Norsk:
Oppkomme/brønn oppkalt etter en kvinne som het Marie på norsk. På samisk het hun Máigu. Oppkommet ble brukt som vannkilde for dem som bodde i nærheten. Gáivu betyr brønn.
 
Spoahkkal gova jus hálidat stuoridit dan. Govas sáhttet leahtit báikenamat maid sáhtát spoahkkalit. Go daidda spoahkkalat, de ihtet báikenamaid gullevaš siiddut.


Klikk bildet for å forstørre.
På bildet kan det finnes stedsnavn som er klikkbare. Når du klikker disse vil du komme til detaljsiden.