Miessegieddi,  Biertavárri
 
Samigiella:

 
 
Norsk:
Område. Idag er det en tendens til at bare området mellom Okselva og eindommem 24/3 kalles for Miessegieddi. Miessi betyr reinkalv, gieddi betyr eng/voll. Området kalles Holmen eller Holmenes på norsk.
 
Spoahkkal gova jus hálidat stuoridit dan. Govas sáhttet leahtit báikenamat maid sáhtát spoahkkalit. Go daidda spoahkkalat, de ihtet báikenamaid gullevaš siiddut.


Klikk bildet for å forstørre.
På bildet kan det finnes stedsnavn som er klikkbare. Når du klikker disse vil du komme til detaljsiden.