Náhkkejohka,  Biertavárri
 
Samigiella:

 
 
Norsk:
Bekk hvor folk i Bakkemo-området like til etter firgjøringa brukte å bløyte skinn om somrene. (På økonomisk kartverk den samme som Siskkit Ájajohka). Náhkki betyr skinn, johka er elv/bekk.
 
Spoahkkal gova jus hálidat stuoridit dan. Govas sáhttet leahtit báikenamat maid sáhtát spoahkkalit. Go daidda spoahkkalat, de ihtet báikenamaid gullevaš siiddut.


Klikk bildet for å forstørre.
På bildet kan det finnes stedsnavn som er klikkbare. Når du klikker disse vil du komme til detaljsiden.