Bálggesbealstáhka,  Biertavárri
 
Samigiella:

 
 
Norsk:
Sted hvor det sto høystakk når laden her var full. Høyladen sto tett inntil skaogsvegen, og stakken var plassert mot den veggen som var nærmest vegen. Betyr høystakk(stillaset) på den sida hvor vegen er.
 
Spoahkkal gova jus hálidat stuoridit dan. Govas sáhttet leahtit báikenamat maid sáhtát spoahkkalit. Go daidda spoahkkalat, de ihtet báikenamaid gullevaš siiddut.


Klikk bildet for å forstørre.
På bildet kan det finnes stedsnavn som er klikkbare. Når du klikker disse vil du komme til detaljsiden.