Olmmáivággi,  Olmmáivággi
 
Samigiella:
Vággi bajimusas Olmmáivákkis, gohčoduvvo maid Ávževággin. Váris ceaggána stuora bákti mii lea dego olmmái (sápmelaš) oadnit. Muitaluvvo ahte álggos ledje golbma stuora olbmá - guokte leat dál gahččan. Nubbi gahčai vuosttaš máilmmesoađi áigge, nubbi fas nuppi máilmmesoađi áigge. Goalmmát galgá gahččat dalle go goalmmát máilmmesoahti buollá.
 
 
Norsk:
Dal øverst oppe i Manndalen, kalles også for Ávževággi. En steinfigur i fjellet ser ut som en mannsperson (olmmái). Det fortelles at det har vært tre steinfigurer, men to er ramla ned, den ene ved første og den andre ved andre verdenskrig. Den tredje skal ramle ned når tredje verdenskrig bryter ut. Ávži betyr skar/trang dal, vággi betyr dal.
 
Spoahkkal gova jus hálidat stuoridit dan. Govas sáhttet leahtit báikenamat maid sáhtát spoahkkalit. Go daidda spoahkkalat, de ihtet báikenamaid gullevaš siiddut.


Klikk bildet for å forstørre.
På bildet kan det finnes stedsnavn som er klikkbare. Når du klikker disse vil du komme til detaljsiden.