Áhkugeađgi,  Biertavárri
 
Samigiella:

 
 
Norsk:
Stein. Her vokste før mye bær. I følge en informant brukte bestemor å koke kaffe ved en stein her når hun var på bærtur. Derav navnet. Áhkku betyr bestemor, geađgi betyr stein.
 
Spoahkkal gova jus hálidat stuoridit dan. Govas sáhttet leahtit báikenamat maid sáhtát spoahkkalit. Go daidda spoahkkalat, de ihtet báikenamaid gullevaš siiddut.


Klikk bildet for å forstørre.
På bildet kan det finnes stedsnavn som er klikkbare. Når du klikker disse vil du komme til detaljsiden.