Riebmitčohkka,  Biertavárri
 
Samigiella:

 
 
Norsk:
Stedet er en bakketopp. Oppå blir terrenget helt flatt inn mot neste stigning, ca. 200 m. fra bakkekanten. Navnet brukes om et nokså vidt område. Riebmit har ukjnet betydning, čohkka betyr topp.
 
Spoahkkal gova jus hálidat stuoridit dan. Govas sáhttet leahtit báikenamat maid sáhtát spoahkkalit. Go daidda spoahkkalat, de ihtet báikenamaid gullevaš siiddut.


Klikk bildet for å forstørre.
På bildet kan det finnes stedsnavn som er klikkbare. Når du klikker disse vil du komme til detaljsiden.