Ruovddáš,  Olmmáivággi
 
Samigiella:
Johkanjárga mas lea gáicadoallu geasset, ja maid gurra. Ruovddáš lea gurra man čađa johka golgá, dahje ahte johka golgá stuora geđggiid gaskka. Ivgu-guovllus máksá sátni maid goržži (Qvigstad).
 
 
Norsk:
Elvenes med seterdrift (gjeiter) og juv. Elva renner gjennom juvet. Ruovddáš betyr gjel eller smalt sted i elv eller elvedal mellom bratte fjellvegger eller store flate steiner. I Lyngen-området er ordet også brukt om foss (iflg. Qvigstad).
 
Spoahkkal gova jus hálidat stuoridit dan. Govas sáhttet leahtit báikenamat maid sáhtát spoahkkalit. Go daidda spoahkkalat, de ihtet báikenamaid gullevaš siiddut.


Klikk bildet for å forstørre.
På bildet kan det finnes stedsnavn som er klikkbare. Når du klikker disse vil du komme til detaljsiden.