Beaivvášriidi,  Biertavárri
 
Samigiella:

 
 
Norsk:
Morenerygg danna av ras. Beaivváš betyr sol, riidi betyr li.
 
Spoahkkal gova jus hálidat stuoridit dan. Govas sáhttet leahtit báikenamat maid sáhtát spoahkkalit. Go daidda spoahkkalat, de ihtet báikenamaid gullevaš siiddut.


Klikk bildet for å forstørre.
På bildet kan det finnes stedsnavn som er klikkbare. Når du klikker disse vil du komme til detaljsiden.