Speinačorru,  Biertavárri
 
Samigiella:

 
 
Norsk:
Haug/gård oppkalt etter de første beboere - Speinat - som opprinnelig var fjellsamer. Čorru betyr avlang haug/morene. Høsten 1945 ble det bygd brakke som tjente som skole til 1951/52, da skolen i Trollvik ble tatt i bruk.
 
Spoahkkal gova jus hálidat stuoridit dan. Govas sáhttet leahtit báikenamat maid sáhtát spoahkkalit. Go daidda spoahkkalat, de ihtet báikenamaid gullevaš siiddut.


Klikk bildet for å forstørre.
På bildet kan det finnes stedsnavn som er klikkbare. Når du klikker disse vil du komme til detaljsiden.