Uhcavákkáš,  Olmmáivággi
 
Samigiella:
Vággi. Olmmáiváteatnogáttis ledje darfegoađit gos olbmot orro go ledje bivddus.
 
 
Norsk:
Dal. Nede ved Olmmáiváteatnu (Manndalselva) var det gammer som ble brukt ved rype- og småviltjakt. Uhca betyr den lille, vákkáš betyr liten dal.
 
Spoahkkal gova jus hálidat stuoridit dan. Govas sáhttet leahtit báikenamat maid sáhtát spoahkkalit. Go daidda spoahkkalat, de ihtet báikenamaid gullevaš siiddut.


Klikk bildet for å forstørre.
På bildet kan det finnes stedsnavn som er klikkbare. Når du klikker disse vil du komme til detaljsiden.