Vuoiddasgeađgi,  Biertavárri
 
Samigiella:

 
 
Norsk:
Stein som skiller ut et bittert stoff, som tidligere ble brukt som medisin mot mage - eller andre fordøyelsessykdommer hos husdyr. Også mennesker brukte stoffet. Det hendte at det kom folk fra andre deler av kommunen og henta. Vuoiddas betyr salve og geađgi betyr stein.
 
Spoahkkal gova jus hálidat stuoridit dan. Govas sáhttet leahtit báikenamat maid sáhtát spoahkkalit. Go daidda spoahkkalat, de ihtet báikenamaid gullevaš siiddut.


Klikk bildet for å forstørre.
På bildet kan det finnes stedsnavn som er klikkbare. Når du klikker disse vil du komme til detaljsiden.