Vuovdebálggis,  Biertavárri
 
Samigiella:

 
 
Norsk:
Skogsveg. Holmenfolket sin veg til eiendommene lenger opp i dalen. Vuovdi betyr skog, bálggis betyr veg. Vuovdi er Kåfjorddalen. Har også navnet Nygårdsvollabálggis fordi den er bygd ved hjelp av nødsbidrag på 1930-tallet.
 
Spoahkkal gova jus hálidat stuoridit dan. Govas sáhttet leahtit báikenamat maid sáhtát spoahkkalit. Go daidda spoahkkalat, de ihtet báikenamaid gullevaš siiddut.


Klikk bildet for å forstørre.
På bildet kan det finnes stedsnavn som er klikkbare. Når du klikker disse vil du komme til detaljsiden.