Čáhcesullu,  Olmmáivággi
 
Samigiella:
Ovdal lei sullu (girjesápmái: suolu) dás (mohkki man čađa eatnu lei borran), dal lea devdojuvvon.
 
 
Norsk:
Her var tidligere holme (naturlig avkutta meandersving) ved sia av elva, er fylt igjen no. Čáhci er vann, sullu betyr holme (boksamisk: suolu).
 




Spoahkkal gova jus hálidat stuoridit dan. Govas sáhttet leahtit báikenamat maid sáhtát spoahkkalit. Go daidda spoahkkalat, de ihtet báikenamaid gullevaš siiddut.


Klikk bildet for å forstørre.
På bildet kan det finnes stedsnavn som er klikkbare. Når du klikker disse vil du komme til detaljsiden.