Tverrelva,  Olmmáivággi
 
Samigiella:
Johka mii golgá Olmmáivákki doarrás. Golgá Doaresjohkgorssa čađa ja de oktii Jovárejogain ja gohčoduvvo dalle Millojohkan. Sápmái: Doaresjohka.
 
 Bilde mangler - illustrasjonsfoto
              (Bilde mangler - illustrasjonsfoto)
Norsk:
Elv som renner på tvers av Olmmáivággi. Renner gjennom Doaresjohkgorsa og forener seg med Jávrejohka fra Jávri og får da navnet Millojohka. Navnet betyr "tverr-elva". På samisk: Doaresjohka.
 
Spoahkkal gova jus hálidat stuoridit dan. Govas sáhttet leahtit báikenamat maid sáhtát spoahkkalit. Go daidda spoahkkalat, de ihtet báikenamaid gullevaš siiddut.


Klikk bildet for å forstørre.
På bildet kan det finnes stedsnavn som er klikkbare. Når du klikker disse vil du komme til detaljsiden.