Tørrelva,  Olmmáivággi
 
Samigiella:
Johka mii duollet dálle goiká geasset. Johka golgá Goikegorssa bokte Jávrejohkii. Sápmái: Goikejohka
 
 Bilde mangler - illustrasjonsfoto
              (Bilde mangler - illustrasjonsfoto)
Norsk:
Elv som blir av og til blir tørr om sommeren. Elva renner gjennom Goikegorsa og inn i Jávrejohka. Goike- betyr tørr, johka betyr elva. Samisk: Goikejohka
 
Spoahkkal gova jus hálidat stuoridit dan. Govas sáhttet leahtit báikenamat maid sáhtát spoahkkalit. Go daidda spoahkkalat, de ihtet báikenamaid gullevaš siiddut.


Klikk bildet for å forstørre.
På bildet kan det finnes stedsnavn som er klikkbare. Når du klikker disse vil du komme til detaljsiden.