Finneriidikiila,  Olmmáivággi
 
Samigiella:
Kiila lea Finneriidijoga goappáge bealde.
 
 
Norsk:
Flåg på begge sia av elva Finneriidijohka.
 
Spoahkkal gova jus hálidat stuoridit dan. Govas sáhttet leahtit báikenamat maid sáhtát spoahkkalit. Go daidda spoahkkalat, de ihtet báikenamaid gullevaš siiddut.


Klikk bildet for å forstørre.
På bildet kan det finnes stedsnavn som er klikkbare. Når du klikker disse vil du komme til detaljsiden.