Dearpmivuoljeakkit,  Olmmáivággi
 
Samigiella:
Jeakkit.
 
 
Norsk:
Myrer. Dearbmi betyr bakke/skråning, vuolle betyr på nersia, jeaggi betyr myr. "Myrene på nersia av bakken".
 
Spoahkkal gova jus hálidat stuoridit dan. Govas sáhttet leahtit báikenamat maid sáhtát spoahkkalit. Go daidda spoahkkalat, de ihtet báikenamaid gullevaš siiddut.


Klikk bildet for å forstørre.
På bildet kan det finnes stedsnavn som er klikkbare. Når du klikker disse vil du komme til detaljsiden.