Doaresjohka,  Olmmáivággi
 
Samigiella:
Johka mii golgá Olmmáivákki doarrás. Golgá Doaresjohkgorssa čađa ja golgá oktii Jávrejogain ja gohčoduvvo dalle Millojohkan. Dárrui: Tverrelva.
 
 
Norsk:
Elv som renner på tvers av Olmmáivággi. Renner gjennom Doaresjohkgorsa og forener seg med Jávrejohka fra Jávri, og får derfra navnet Millojohka. Navnet betyr "tverr-elva". På norsk: Tverrelva.
 
Spoahkkal gova jus hálidat stuoridit dan. Govas sáhttet leahtit báikenamat maid sáhtát spoahkkalit. Go daidda spoahkkalat, de ihtet báikenamaid gullevaš siiddut.


Klikk bildet for å forstørre.
På bildet kan det finnes stedsnavn som er klikkbare. Når du klikker disse vil du komme til detaljsiden.