Gahččanstáhka,  Biertavárri
 
Samigiella:

 
 
Norsk:
Sted hvor det ble drevet utslått og høyet lagt i stakk. Stáhka betyr høystakk/høysåte. Vi har ikke informantopplysninger om betydningen av første delen av navnet, men gahččat betyr å falle.
 
Spoahkkal gova jus hálidat stuoridit dan. Govas sáhttet leahtit báikenamat maid sáhtát spoahkkalit. Go daidda spoahkkalat, de ihtet báikenamaid gullevaš siiddut.


Klikk bildet for å forstørre.
På bildet kan det finnes stedsnavn som er klikkbare. Når du klikker disse vil du komme til detaljsiden.