Gahččančorunalde,  Biertavárri
 
Samigiella:

 
 
Norsk:
Område oppå bakken, Gahččančorru, fra bakkekanten til der skogen begynner. Betyr på Gahččančorru.
 
Spoahkkal gova jus hálidat stuoridit dan. Govas sáhttet leahtit báikenamat maid sáhtát spoahkkalit. Go daidda spoahkkalat, de ihtet báikenamaid gullevaš siiddut.


Klikk bildet for å forstørre.
På bildet kan det finnes stedsnavn som er klikkbare. Når du klikker disse vil du komme til detaljsiden.