Klemmaája,  Biertavárri
 
Samigiella:

 
 
Norsk:
Bekk. Navnet er etter en mann som het Kleamma. Betyr Klemma sin bekk som kommer fra et oppkomme.
 
Spoahkkal gova jus hálidat stuoridit dan. Govas sáhttet leahtit báikenamat maid sáhtát spoahkkalit. Go daidda spoahkkalat, de ihtet báikenamaid gullevaš siiddut.


Klikk bildet for å forstørre.
På bildet kan det finnes stedsnavn som er klikkbare. Når du klikker disse vil du komme til detaljsiden.