Kollanávsttit,  Biertavárri
 
Samigiella:

 
 
Norsk:
Naust, to store av tømmer, bygd lenge før år 1900. Rundt århundreskiftet ble de kjøpt av gruveselskapet og tatt i bruk som lagerhus for kull og koks. Betyr kullnaustene.
 
Spoahkkal gova jus hálidat stuoridit dan. Govas sáhttet leahtit báikenamat maid sáhtát spoahkkalit. Go daidda spoahkkalat, de ihtet báikenamaid gullevaš siiddut.


Klikk bildet for å forstørre.
På bildet kan det finnes stedsnavn som er klikkbare. Når du klikker disse vil du komme til detaljsiden.